Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Programmabegroting 2019-2022

Inkomsten -61.361 (x €1.000)
Uitgaven 62.267 (x €1.000)
Saldo -907 (x €1.000)