Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herzien verkeersmodel)

Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herzien verkeersmodel)
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Met de gemeenten Elburg en Oldebroek gezamenlijk het verkeersbeleid opstellen/op elkaar afstemmen. Daarbij zal de fiets, categorisering en de mogelijke consequenties een belangrijke rol spelen.  Eventueel kan het verkeersmodel herzien worden. Het GVVP wordt kaderstellend. De nieuwe verkeerskundige wijkbeheerder kan hier een belangrijke rol vervullen.